Tu znajdziesz odpowiedzi
na najczęściej zadawane pytania

Pomoc we wzięciu pożyczki na firmę

Czy Aasa dla Biznesu to firma pożyczkowa?

Aasa dla Biznesu to marka i platforma pożyczkowa należące do renomowanej firmy Aasa Polska o skandynawskich korzeniach, która działa na polskim rynku od 2012 roku. Specjalizujemy się w pożyczkach ratalnych dla osób prowadzących działalność gospodarczą, udzielanych w oparciu o zasady odpowiedzialnego pożyczania i wieloetapowy proces oceny kredytowej. Posiadamy Certyfikat Etyczny KPF i Certyfikat Firmy Wiarygodnej Finansowo BIG InfoMonitor. Należymy do Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych.

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać pożyczkę Aasa dla Biznesu?

Możesz ubiegać się o pożyczkę Aasa dla Biznesu, jeśli:

 • masz zarejestrowaną w Polsce działalność gospodarczą z potwierdzonym numerem NIP dla działalności gospodarczej,
 • nie figurujesz w rejestrze dłużników BIG (np. InfoMonitor, ERIF),
 • posiadasz stały adres zamieszkania w Polsce.

Wypełnij krótki wniosek o pożyczkę. Podaj swoje podstawowe dane osobowe oraz dane prowadzonej działalności. Jeśli jesteś nowym przedsiębiorcą dane o przychodach oprzyj na prognozach i planach jakie osiągniesz.

Każdy wniosek rozpatrujemy indywidualnie pod kątem zdolności kredytowej. Decyzję kredytową zazwyczaj podejmujemy natychmiast. Informację tę wyświetlimy Ci na stronie wniosku. Jeśli nie chcesz czekać – decyzję znajdziesz także w swojej skrzynce email. Powiadomimy Cię także przez sms lub telefonicznie. Warunkiem udzielenia pożyczki jest pozytywny wynik oceny Twojej zdolności kredytowej.

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Jakie dokumenty są potrzebne, aby otrzymać pożyczkę Aasa dla Biznesu?

W procesie weryfikacji nie wymagamy żadnych dodatkowych dokumentów. Wystarczą nam Twoje podstawowe dane i NIP. Tylko w wyjątkowych przypadkach, w celu dodatkowego potwierdzenia Twojej zdolności kredytowej, możemy poprosić o dodatkowy dokument.

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Do jakich branż skierowana jest pożyczka Aasa dla Biznesu?

Kierujemy naszą ofertę do przedstawicieli każdej branży, bez żadnych ograniczeń. Ty decydujesz w jakiej branży widzisz dla siebie szansę i jak chcesz rozwijać swój biznes – my chcemy Ci w tym tylko pomóc.

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Czy jest możliwe otrzymanie pożyczki Aasa dla Biznesu w przypadku zawieszenia lub zamknięcia działalności?

Nasza pożyczka jest skierowana wyłącznie do osób posiadających aktywny status prowadzonej działalności.

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Co mam wpisać w polu "dochód", jeżeli dopiero rozpocząłem/rozpoczęłam prowadzenie działalności gospodarczej?

W takiej sytuacji wystarczy nam w zupełności, że wpiszesz dochód prognozowany.

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Czy mogę ubiegać się o pożyczkę, jeśli nie spłaciłem poprzedniej?

Tak, możesz ubiegać się o kolejną pożyczkę przed całkowitą spłatą bieżącej pożyczki Aasa dla Biznesu. Jedynym warunkiem jest spłata przynajmniej czterech rat bieżącej pożyczki, zgodnie z obowiązującym Harmonogramem Spłat.

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Czy mogę wnioskować o pożyczkę, jeśli mam niespłacony kredyt w banku lub innej instytucji kredytowej?

Tak, jeśli tylko nie masz zaległości w spłacaniu rat lub odsetek, a także nie figurujesz w rejestrze dłużników BIG (np. InfoMonitor, ERIF).

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Czy mogę ubiegać się o pożyczkę Aasa dla Biznesu, jeśli figuruję w bazach dłużników BIG?

Jesteśmy odpowiedzialnym pożyczkodawcą i każdy wniosek rozpatrujemy indywidualnie. W tym celu ściśle współpracujemy z BIG (InfoMonitor, ERIF) i nie udzielamy pożyczek osobom, które figurują w powyższych rejestrach dłużników.

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Czy mogę zapoznać się z treścią Umowy przed jej podpisaniem?

Tak, oczywiście, my zawsze dajemy Ci możliwość zapoznania się z Umową przed jej podpisaniem.
Zachęcamy Cię do tego także gdy korzystasz z innych usług – pamiętaj każdy usługodawca ma obowiązek przekazania Ci umowy do zapoznania się przed jej podpisaniem.

Warunki Umowy i wstępny Harmonogram Spłaty Pożyczki dostarczymy na adres e-mail, wskazany przez Ciebie we wniosku o pożyczkę. Dokumenty są również widoczne w momencie podpisywania umowy online. Zapisz je i przeczytaj przed podpisaniem.

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Jak mogę podpisać umowę?

W momencie akceptacji Twojego wniosku powiadomimy Cię o przyznanej kwocie. Przekażemy także unikalny link, dzięki któremu najszybciej i najprościej podpiszesz umowę logując się do swojego Profilu Klienta.

Jeśli już jesteś naszym Klientem lub podczas składania wniosku o pożyczkę Twoje dane zostały zweryfikowane przy użyciu bezpłatnej usługi Instantor, umowę możesz podpisać jednym kliknięciem.

Jeśli po raz pierwszy korzystasz z naszej pożyczki i Twoje dane nie zostały zweryfikowane przez usługę Instantor podczas wypełniania wniosku, Twoja tożsamość zostanie potwierdzona przez BlueMedia - krajową instytucję płatniczą, certyfikowaną przez Narodowy Bank Polski i Komisję Nadzoru Finansowego. Poprosimy Cię wtedy o przelanie 1 zł w celu weryfikacji Twojej tożsamości. Kwota ta zostanie automatycznie zwrócona przez Blue Media po zakończonej weryfikacji.

W przypadku podpisania umowy w obecności kuriera lub wypłaty pożyczki czekiem GIRO na poczcie, Twoja tożsamość będzie osobiście potwierdzona poprzez okazanie dokumentu tożsamości.

Więcej informacji na ten temat chętnie udzielą Ci doradcy Biura Obsługi Klienta Aasa Polska, którzy są dla Ciebie dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00, tel. +48 222 40 40 40. Możesz też porozmawiać z nimi na czacie lub wysłać email – wybierz najwygodniejszą dla siebie metodę kontaktu.

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Czy pożyczka Aasa dla Biznesu może zostać udzielona na dowolny cel?

Pożyczka Aasa dla Biznesu jest udzielana wyłącznie na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Ty decydujesz jak wydasz pieniądze.

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Jak szybko otrzymam pożyczkę od momentu złożenia wniosku?

Przelew zrealizujemy natychmiast po otrzymaniu potwierdzenia podpisania przez Ciebie Umowy Pożyczki. Cała kwota wpłynie na wskazany przez Ciebie rachunek bankowy nawet w ciągu 3 godzin (w zależności od wybranej przez Ciebie metody wypłaty pożyczki).

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

W jaki sposób otrzymam uzyskaną pożyczkę?

Podczas składania wniosku o pożyczkę możesz wybrać jedną z trzech form wypłaty środków:

 • przelew ekspresowy – pieniądze trafią na Twoje konto do 3 godzin od podpisania Umowy (dodatkowa opłata 3 zł),
 • przelew tradycyjny – realizowany zgodnie z sesjami międzybankowymi (bezpłatnie),
 • czek GIRO – do zrealizowania na najbliższej Poczcie (dodatkowa opłata 13 zł).

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Od jakiego dnia naliczane są odsetki od pożyczki?

Odsetki od pożyczki naliczane są od dnia wypłaty środków na Twoje konto.

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Z jakimi kosztami wiąże się pożyczka Aasa dla Biznesu?

W koszt pożyczki Aasa dla Biznesu wchodzą odsetki, opłata przygotowawcza i prowizja. W przypadku opóźnień w spłacie rat naliczane są również koszty dodatkowe.

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Co to jest opłata przygotowawcza?

Opłata przygotowawcza jest to określona należność, pobierana przez pożyczkodawcę na pokrycie rzeczywistych kosztów przygotowań do zawarcia umowy pożyczki. Należy do nich wykonanie czynności takich jak:

 • przygotowanie niezbędnej infrastruktury,
 • przygotowanie indywidualnej umowy pożyczki,
 • papier firmowy, koperty C4 i C5,
 • dostarczenie umowy kurierem do podpisu klienta,
 • przesłanie pocztą harmonogramu spłat pożyczki,
 • wypłata pieniędzy,
 • koszty prowizji wypłacanych pośrednikom,
 • koszty marketingowe,
 • weryfikacja informacji przedstawionych przez osobę wnioskującą o pożyczkę,
 • sprawdzenie zdolności kredytowej każdego wnioskodawcy w bazach danych BIG (InfoMonitor, ERIF lub KRD).

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Od czego zależy wysokość opłaty przygotowawczej?

Kwota opłaty przygotowawczej jest stała. Opłata przygotowawcza rozdzielana jest proporcjonalnie do liczby rat pożyczki.

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Kiedy pobierana jest opłata przygotowawcza?

Opłata przygotowawcza uiszczana jest przez Klienta częściowo wraz z każdą ratą w terminach spłaty rat. Opłata przygotowawcza nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. Klient nie ma obowiązku uiszczenia opłaty przygotowawczej przed zawarciem umowy. Przypisanie części opłaty przygotowawczej do rat pożyczki nie oznacza, że opłata przygotowawcza stanowi wynagrodzenie Pożyczkodawcy, z tytułu rozłożonego w czasie korzystania przez Klienta z kapitału pożyczki.
W przypadku rozwiązania umowy pożyczki przez Pożyczkodawcę z przyczyn leżących po stronie Klienta, opłata przygotowawcza staje się natychmiast wymagalna w pełnej wysokości.

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Czy opłata przygotowawcza zostanie mi zwrócona w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki?

Przy udzieleniu pożyczki już ponieśliśmy wszelkie koszty związane z przygotowaniem indywidualnej Umowy Pożyczki. W takiej sytuacji pożyczkodawca nie jest zobligowany do zwrotu opłaty przygotowawczej.

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Co to jest prowizja?

Prowizja jest to opłata na rzecz Pożyczkodawcy pokrywająca koszty związane z przygotowaniem i udzieleniem oraz obsługą pożyczki.

Prowizja obejmuje wynagrodzenie za czynności związane z udzieleniem umowy takie jak:

 • Zarządzanie kontem Klienta
 • Monitorowanie terminowości obsługi pożyczki
 • Obsługa złożonych wniosków Klienta
 • Obsługa Contact Center
 • Wysyłka komunikatów sms
 • Zabezpieczenie kapitału niezbędnego do udzielenia pożyczki
 • Wynagrodzenie pracowników z poszczególnych działów zaangażowanych w procesy udzielania i utrzymania pożyczek
 • Koszty pozyskania kapitału do finansowania oraz pozostałe koszty związane z utrzymaniem systemów IT i licencji
 • Koszty pozyskania klienta związane z aktywnymi promocjami oraz kampaniami sprzedażowymi
 • Rezerwa na wypadek niespłaconego w terminie kredytu

Prowizja obejmuje również określoną należność, pobieraną przez pożyczkodawcę na pokrycie rzeczywistych kosztów przygotowań do zawarcia umowy pożyczki. Należy do nich wykonanie czynności takich jak:

 • przygotowanie niezbędnej infrastruktury
 • przygotowanie indywidualnej umowy pożyczki 
 • papier firmowy, koperty C4 i C5
 • dostarczenie umowy kurierem do podpisu klienta
 • przesłanie pocztą harmonogramu spłat pożyczki 
 • wypłata pieniędzy 
 • koszty prowizji wypłacanych pośrednikom
 • koszty marketingowe
 • weryfikacja informacji przedstawionych przez osobę wnioskującą o pożyczkę
 • sprawdzenie zdolności kredytowej każdego wnioskodawcy w bazach danych BIG (InfoMonitor, ERIF lub KRD)

Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Pożyczkodawcy wynagrodzenia w postaci prowizji za udzielenie i obsługę pożyczki.

* W przypadku umów pożyczek zawartych do dnia 19.01.2020 r. prowizja pokrywa koszty związane z udzieleniem oraz obsługą pożyczki.

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Od czego zależy wysokość prowizji?

Prowizja może być różna, zależy od wybranej pożyczki i czynników takich jak, wysokość kwoty pożyczki oraz okresu jej spłaty. Prowizja dla tych samych kwot pożyczki, ale dla różnych okresów spłaty, ustalana jest także na różnym poziomie. Prowizja jest rozdzielana proporcjonalnie do liczby rat pożyczki.

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Kiedy prowizja pobierana jest od klienta?

Prowizja uiszczana jest przez Klienta częściowo wraz z każdą ratą w terminach spłaty rat. Prowizja nie ulega zmianie w okresie obowiązywania umowy. Klient nie ma obowiązku uiszczenia prowizji przed zawarciem umowy. Przypisanie części prowizji do rat pożyczki nie oznacza, że prowizja stanowi wynagrodzenia Pożyczkodawcy z tytułu rozłożonego w czasie, korzystania przez Klienta z kapitału pożyczki. W przypadku rozwiązania umowy pożyczki przez Pożyczkodawcę z przyczyn leżących po stronie Klienta, prowizja staje się natychmiast wymagalna w pełnej wysokości.

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Czy prowizja zostanie mi zwrócona w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki?

W takiej sytuacji Pożyczkodawca nie jest zobligowany do zwrotu prowizji, ponieważ poniósł już wszelkie koszty związane z przygotowaniem indywidualnej umowy pożyczki i jej obsługą.
Przy udzieleniu pożyczki już ponieśliśmy wszelkie koszty związane z przygotowaniem umowy pożyczki i jej obsługą. W takiej sytuacji pożyczkodawca nie jest zobligowany do zwrotu prowizji.

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

W jaki sposób mogę spłacać pożyczkę Aasa dla Biznesu?

Miesięczne raty pożyczki spłacaj na podany w umowie numer rachunku bankowego, w terminach wskazanych w Harmonogramie Spłat. W tytule przelewu koniecznie wpissz numer pożyczki.
Nasi Klienci cenią sobie swobodny dostęp do Profilu Klienta na stronie www.aasadlabiznesu.pl – znajdziesz tam zawsze aktualny harmonogram spłat, saldo Twojego konta, kwotę raty i możliwość szybkiej wpłaty przelewem online bezpośrednio z Profilu Klienta.

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Co, jeśli dzień spłaty pożyczki przypada na dzień wolny (sobotę, niedzielę lub święto)?

W takiej sytuacji rata pożyczki musi zostać spłacona w najbliższym dniu roboczym.

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Czy mogę odstąpić od Umowy Pożyczki?

Tak, oczywiście, możesz odstąpić od Umowy Pożyczki w terminie 14 dni kalendarzowych od daty wypłaty pożyczki. Dla skuteczności odstąpienia wymagany jest zwrot w tym terminie kwoty wypłaconej wraz z odsetkami od udzielonego kapitału, określonych w umowie pożyczki, w stosunku dziennym, za okres od daty wypłaty pożyczki do dnia zwrotu kwoty pożyczki. Zwrotu należy dokonać na rachunek bankowy pożyczkodawcy z którego wypłacono pożyczkę, a w tytule przelewu wskazać, że chodzi o odstąpienie od Umowy Pożyczki o danym numerze.

Oświadczenie o odstąpieniu traktowane będzie jako bezskuteczne w przypadku niezwrócenia kwoty pożyczki wraz z odsetkami w terminie 14 dni od dnia wypłaty pożyczki. W takiej sytuacji klient zobowiązany będzie do spłaty pożyczki w terminach określonych w Harmonogramie Spłat.

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Czy mogę wcześniej spłacić całą pożyczkę?

Tak, oczywiście, masz możliwość wcześniejszej spłaty pożyczki bez ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych kosztów. W celu potwierdzenia dokładnej daty i kwoty spłaty skontaktuj się z Biura Obsługi Klienta. Nasi doradcy są dla Ciebie dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00, tel. +48 22 4 600 300.

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Czy Aasa może rozwiązać Umowę Pożyczki przed czasem?

Tak, Umowa Pożyczki może zostać rozwiązana przez pożyczkodawcę przed terminem określonym w Harmonogramie, w przypadku braku spłaty przekraczającej 30 dni. Wypowiedzenie zostanie wysłane wówczas listem poleconym na Twój adres podany we wniosku o pożyczkę.

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Czy mogę zmienić terminy spłat rat miesięcznych?

Tak, zawsze staramy się dopasować do Twoich potrzeb i możliwości. W celu zmiany terminu spłaty rat miesięcznych skontaktuj się wcześniej z Biura Obsługi Klienta. Nasi doradcy są dla Ciebie dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00, tel. +48 22 4 600 300.

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Co powinienem zrobić, jeśli nie mogę spłacić pożyczki w wyznaczonym terminie?

W przypadku trudności ze spłatą pożyczki koniecznie skontaktuj się najpierw z Biura Obsługi Klienta, w celu znalezienia dogodnego rozwiązania. Nasi doradcy są dla Ciebie dostępni od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-19.00, tel. +48 22 4 600 300.

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Czy mogę skorzystać z ubezpieczenia pożyczki na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń lub chorób?

Jako odpowiedzialny pożyczkodawca doskonale wiemy, że w życiu bywa różnie. Dlatego umożliwiamy zabezpieczenie spłaty pożyczki na wypadek nieprzewidzianych zdarzeń oraz ochronę ubezpieczeniową Twojego życia i zdrowia, dopasowane do zaciągniętej kwoty.

Możesz zapewnić sobie bezpieczeństwo na wypadek poważnych chorób t.j.:

 • nowotwór,
 • zawał mięśnia sercowego,
 • niewydolność nerek,
 • udar mózgu,
 • choroba wieńcowa wymagająca leczenia operacyjnego,
 • przeszczepienie narządów.

Oferujemy Ci także ubezpieczenie na wypadek hospitalizacji, trwałej niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, śmierci z dowolnej przyczyny lub śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku. Szczegółowy zakres i warunki określone są Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i Karcie Produktu.

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Co wpływa na całkowity koszt pożyczki Aasa dla Biznesu (RRSO)?

Na całkowity koszt naszej pożyczki wpływają:

 • opłata przygotowawcza (jednorazowa opłata rozdzielana proporcjonalnie do liczby rat pożyczki i uiszczana częściowo z każdą ratą w terminach spłaty rat pożyczki zgodnie z Harmonogramem, pobierana w całości, nawet przy wcześniej spłacie pożyczki)
 • prowizja (jest to opłata pobierana przez Pożyczkodawcę od Klienta za udzielenie i obsługę pożyczki, może być różna, zależy od wybranej pożyczki i czynników takich jak, wysokość kwoty pożyczki oraz okresu jej spłaty)
 • oprocentowanie, czyli roczna stopa oprocentowania (stopa stała)
 • ewentualne ubezpieczenie.

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Czy koszt pożyczki Aasa dla Biznesu można zakwalifikować jako koszt uzyskania przychodu?

Tak, oczywiście. Kosztem uzyskania przychodu w przypadku pożyczek zaciąganych w związku z finansowaniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej, są wszelkie opłaty okołokredytowe związane z danym kredytem/pożyczką (zgodnie z art. 22 ust. 1. Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. (Dz.U. 2012, poz. 361). Należą do nich na przykład:

 • opłata za rozpatrzenie wniosku,
 • prowizja za uruchomienie pożyczki,
 • koszty ubezpieczenia pożyczki,
 • prowizje za wcześniejsze spłaty pożyczki,
 • opłaty za zarządzanie i administrowanie pożyczką.

Do kosztów prowadzenia działalności nie będzie natomiast zaliczona wartość kapitału zaciągniętej pożyczki. Możliwość zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na spłatę pożyczki uzależniona jest od spełnienia następujących przesłanek:

 • pożyczka musi zostać przeznaczona na działalność firmy, a przedsiębiorca jest zobligowany do wykazania związku pomiędzy zaciągniętym kredytem a przychodami firmy,
 • przedsiębiorca powinien sporządzić prawidłową dokumentację, potwierdzającą wykorzystanie pozyskanych środków na cele firmowe,
 • odsetki muszą być zapłacone.

Spełnienie wszystkich wyżej wymienionych warunków przez przedsiębiorcę oceniane jest każdorazowo w kontekście indywidualnych okoliczności. Bardzo ważną kwestią jest wykazanie przeznaczenia zaciągniętej pożyczki na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. W tej sytuacji odsetki od pożyczki będą stanowić koszty uzyskania przychodów tej działalności w momencie ich zapłaty.

Na gruncie obowiązujących przepisów, kwalifikacja pożyczki na cele związane z bieżącą działalnością firmy następuje na podstawie realnego wykorzystania pozyskanych środków. Warto pamiętać, że podczas kontroli, urzędnik sprawdza prawidłowe zaszeregowanie pożyczki na podstawie udostępnionej mu dokumentacji, m. in. faktur i potwierdzeń zapłaty. Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek zadbania o prawidłowe i rzetelne przygotowanie dokumentacji potwierdzającej przeznaczenie środków z zaciągniętej pożyczki. Obowiązek ten, najlepiej jest spełnić przechowując całą dokumentację związaną z udzieloną pożyczką, dowód wpłaty kredytu na konto firmowe, faktury kwitujące przeznaczenie pieniędzy na cele firmowe.

Należy zwrócić uwagę na wyjątek dotyczący odsetek od pożyczki przeznaczonej na inwestycje w środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne. Jeżeli zaciągnięta pożyczka zostanie przeznaczona na cele inwestycyjne firmy, wówczas odsetki, prowizje oraz inne opłaty naliczone w okresie realizacji inwestycji, powiększają wartość początkową środka trwałego i mogą być zaliczone do kosztów na podstawie dokonanych odpisów amortyzacyjnych.

Odsetki od tak wykorzystanej pożyczki, naliczone od dnia przekazania takiego składnika majątku do używania, nie kwalifikują się do kosztów zaliczonych bezpośrednio do kosztów podatkowych, lecz na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 33 i art. 22g ust. 3 i 4 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r., zwiększają jego wartość początkową i są kosztem poprzez odpisy amortyzacyjne. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się po wprowadzeniu środka trwałego do ewidencji środków trwałych przedsiębiorstwa.

Pamiętaj jednak, że jeżeli środki pieniężne wydatkowane zostały na cele inwestycyjne, tj. na nabycie lub wytworzenie środków trwałych, to odsetki od tego kredytu podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów w dwojaki sposób:

 • odsetki od kredytu naliczone (wymagalne), a także zapłacone (bez względu na okres za jaki zostały naliczone) przed wprowadzeniem środków trwałych do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, powiększą wartość początkową tych środków trwałych,
 • i podlegają zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu prowadzonej działalności pośrednio poprzez odpisy amortyzacyjne,
 • odsetki od kredytu wymagalne i zapłacone po wprowadzeniu środków trwałych do ww. ewidencji, podlegają bezpośredniemu zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodu.

Zwróć uwagę także, że skapitalizowane odsetki od udzielonego przedsiębiorcy kredytu mogą zostać zaliczone w ciężar kosztów podatkowych, jeżeli zostały faktycznie zapłacone. Sama operacja kapitalizacji nie może być uznana za zapłatę. Zaznaczyć należy, iż naliczone, lecz niezapłacone albo umorzone odsetki od pożyczek nie stanowią kosztu podatkowego.

Pamiętaj, aby wydatki poniesione w związku z zaciągniętą pożyczką, zostały zaksięgowane w faktycznej dacie ich poniesienia. W takim wypadku dokumentem księgowym nie jest Harmonogram Spłat, lecz dokonane potwierdzenie zapłaty.

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Czym jest Instantor?

Instantor to innowacyjna metoda służąca do przeprowadzania weryfikacji prawdziwości podanych przez Ciebie danych oraz dokonania oceny Twojej zdolności kredytowej w oparciu o dane pozyskane z Twojego rachunku bankowego. Weryfikacja za pomocą usługi Instantor jest w pełni bezpieczna. Twoje dane przekazywane przez aplikację są zabezpieczone szyfrowaniem SSL. Usługa Instantor po zalogowaniu do bankowości elektronicznej nie zapisuje żadnych informacji dotyczących danych osobowych czy historii operacji na koncie. Nie musisz obawiać się o bezpieczeństwo swoich danych. Aplikacja działa zgodnie z obowiązującym prawem. Aasa Polska nie ma żadnego bezpośredniego dostępu do Twojego konta ani danych logowania.

Korzyści wynikające ze skorzystania z usługi Instantor:

 • oszczędność Twojego czasu dzięki autouzupełnieniu Twojego wniosku o pożyczkę o dane konta bankowego,
 • brak przelewu weryfikacyjnego do potwierdzenia tożsamości przy podpisywaniu umowy online,
 • szybkość i wygoda w podpisaniu umowy jednym kliknięciem,
 • skrócony czas oczekiwania na decyzję o przyznaniu pożyczki.

Przejdź do wniosku o pożyczkę »

Jak skorzystać z usługi Instantor?

Wypełniając wniosek o pożyczkę na ostatnim etapie wybierasz metodę wypłaty pożyczki. Usługa realizowana przez Instantor pomoże Ci szybko uzupełnić dane konta na jakie wyślemy Ci przyznaną kwotę pożyczki. Zostaniesz przekierowany na stronę bankowości internetowej. Pamiętaj, aby do zalogowania wybrać konto na jakie dostajesz swoje dochody. Ważne jest aby Twoje dane personalne podane w banku zgadzały się z danymi podanymi przez Ciebie we wniosku o pożyczkę, np. imię i nazwisko właściciela konta, numer PESEL, adres zamieszkania.

Przejdź do wniosku o pożyczkę »