Wybierz najwygodniejszą dla siebie
metodę kontaktu

Skontaktuj się z nami

Nasza infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 19:00:

Skorzystaj z formularza i wyślij wiadomość

Wyślij do nas email: info@aasapolska.pl

Zadzwoń teraz 801 40 40 40 lub 22 4 600 300

Formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, tel. 22 460 03 00, info@aasapolska.pl. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@aasapolska.pl Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzania Ogólnego o Ochronie Danych), oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Dane będą przechowywane przez okres: do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, są to podmioty świadczące na naszą rzecz usługi IT, a także doradztwo prawne. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacja. W razie realizacji jednego ze swoich praw wyślij e-mail na adres: iod@aasapolska.pl. Każdy ma też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.