Wybierz najwygodniejszą dla siebie
metodę kontaktu

Skontaktuj się z nami

Nazwa firmy: Aasa Polska S.A.

Adres: ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa

Godziny pracy: Poniedziałek-Piątek: 9:00-17:00

Telefon: 801 40 40 40 oraz (22) 46 00 300

Infolinia: Poniedziałek-Piątek: 8:00-19:00

Adres e-mail: [email protected]

Wniosek: złóż wniosek

Formularz kontaktowy

Administratorem danych osobowych jest Aasa Polska S.A., ul. Hrubieszowska 2, 01-209 Warszawa, tel. 22 460 03 00, [email protected] Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem [email protected] Podanie danych jest warunkiem udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie, a ich niepodanie uniemożliwi udzielenie odpowiedzi. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora – art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzania Ogólnego o Ochronie Danych), oraz ustalania i dochodzenia ewentualnych roszczeń (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora). Dane będą przechowywane przez okres: do czasu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie oraz przedawnienia ewentualnych roszczeń. Dane mogą być przekazane podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, ale tylko w celu i zakresie niezbędnym dla realizacji ww. celu, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora, są to podmioty świadczące na naszą rzecz usługi IT, a także doradztwo prawne. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacja. W razie realizacji jednego ze swoich praw wyślij e-mail na adres: [email protected] Każdy ma też prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.