« Powrót do artykułów

Kredyt lombardowy dla firmy – co to jest?

Kredyt lombardowy dla firmy – co to jest?

Firmy mogą korzystać z różnych rodzajów kredytów w zakresie okresu spłaty. Jednymi z rodzajów kredytów są kredyty krótkoterminowe, do których zaliczane są kredyty lombardowe. Kredyty tego rodzaju udzielane są gdy firma posiada nagłą potrzebę pozyskania dod...

Firmy mogą korzystać z różnych rodzajów kredytów w zakresie okresu spłaty. Jednymi z rodzajów kredytów są kredyty krótkoterminowe, do których zaliczane są kredyty lombardowe. Kredyty tego rodzaju udzielane są gdy firma posiada nagłą potrzebę pozyskania dodatkowych środków finansowych.

Kredyty lombardowe są kredytami udzielanymi pod zastaw lub zabezpieczenie. Zabezpieczeniem przy kredytach lombardowych są różnego rodzaju ruchomości. Do stosowanych zabezpieczeń zaliczają się między innymi papiery wartościowe, metale szlachetne, prawa majątkowe oraz łatwo zbywalne ruchomości.Pozyskując kredyt lombardowy przekazuje się przedmiot zastawu bankom. Jest to sposób na zabezpieczenie ryzyka związanego z brakiem spłaty zobowiązania finansowego przez zaciągającego kredyt. Wówczas bank ma prawo do sprzedaży posiadanego zastawu w formie ruchomości.

Warunki kredytu

Jedną z cech kredytu lombardowego jest wysokie oprocentowanie. Wynika to między innymi z krótkoterminowości takiego zobowiązania a także z uproszczonych procedur przy udzielaniu kredytów lombardowych, co również jest wynikiem nagłej potrzeby pozyskanie gotówki przez przedsiębiorców. Jednocześnie przy kredytach lombardowych odsetki pobierane są z góry. Są one potrącane od wypłacanej kredytobiorcy kwoty kredytu. Dodatkowo przy kredytach lombardowych trzeba się liczyć z tym, że wartość zastawu, który zabezpiecza kredyt bardzo często przewyższa kwotę zadłużenia. Jest to spowodowane między innymi tym, że banki udzielają takich kredytów przy wysokim ryzyku. Wysoka kwota zabezpieczenia kredytu ma na celu zwiększyć prawdopodobieństwo spłaty zobowiązania w wyznaczonym przez bank terminie.

Decydujący się na kredyty lombardowe muszą również brać pod uwagę konieczność poniesienia dodatkowych kosztów. Dotyczy to między innymi kosztów związanych z wycenami przedmiotów zastawy. Jednocześnie wycena niezbędna jest do wykonania u wybranego przez bank rzeczoznawcy, co również jest kosztowniejsze niż przy samodzielnym wybieraniu rzeczoznawcy.

Rodzaje i cechy kredytu lombardowego

Kredyty lombardowego udzielane są w dwóch formach. Po pierwsze są to kredyty udzielane przez banki komercyjne. Takie kredyty mogą być zaciągane zarówno przez osoby prawne a także fizyczne. Po drugie kredyty lombardowe udzielane są również przez banki centralne. Takie kredyty udzielane są na rzecz banków komercyjnych, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej. Kredyty takie udzielane są również na krótkie okresy czasu. Najczęściej czas udzielenia kredytu nie przekracza kilku tygodniu. Stosowane są przy takich kredytach również zastawy, którymi są ruchomości banku w formie między innymi obligacji rządowych, weksli, bonów, których właścicielem jest dany bank komercyjnych. Kredyty lombardowe pozwalają na zapewnienie wsparcia dla tych banków, które spotykają się z problemami z zachowaniem płynności w zakresie realizowania płatności. Pozwala to na ograniczenie ryzyka związanego z bankructwami banków komercyjnych ze względu na krótkoterminowe problemy z bieżącym dostępem do odpowiedniej ilości środków finansowych.

« Powrót do artykułów