« Powrót do artykułów

Kredyt celowy - na co można go przeznaczyć?

Kredyt celowy - na co można go przeznaczyć?

Kredyt celowy to kredyt, który musimy wydać na „z góry” określony cel. Może to być kredyt na spłatę ZUS, kredyt na samochód, ale także kredyt na zakup sprzętu AGD. Do grupy kredytów celowych zalicza się kredyty hipoteczne, konsolidacyjne czy samochodowe.

Kredyt celowy – czym jest?

Określenie kredyt celowy dotyczy tej grupy zobowiązań finansowych w których banki wymagają od potencjalnych kredytobiorców dokładnego wskazania tego na co przeznaczą oni przyznane im środki. W praktyce najczęściej ubiegając się o kredyt doskonale wiemy na co potrzebujemy „zastrzyku gotówki”. Do kredytów celowych należą m.in. kredyty samochodowe czy hipoteczne, choć kredytem celowym możemy sfinansować zakup różnego rodzaju produktów i usług.

Kredyt celowy to rodzaj bankowej pożyczki przeznaczonej na z góry określony cel. Ubiegając się o przyznanie takiego zobowiązania jak kredyt celowy, należy być świadomym tego, że jeśli go otrzymamy, to środki z kredytu nie trafią na nasze konto. Z uwagi na specyfikę kredytu celowego bank wypłacone w jego ramach środki, przeleje od razu na rachunek osoby, od której kupujemy np. mieszkanie czy samochód. O kredyt celowy może wnioskować praktycznie w każdym z polskich banków.

Kredyt na spłatę ZUS

Kredyt celowy dla firm może zostać przeznaczony także na spłatę zobowiązań, z którymi zalegamy wobec ZUS czy US. Pamiętajmy, że w tym przypadku również nie otrzymamy pieniędzy na swoje konto. Zostaną one od razu przelane przez bank tej instytucji, wobec której zalegamy z opłatami.

Tutaj warto podkreślić, że od stycznia 2018 roku wszystkie wpłaty przedsiębiorców do ZUS przeznaczane są w pierwszej kolejności na pokrycie istniejących zaległości. To zaś oznacza, że osoba prowadząca działalność gospodarczą, która ma jakiekolwiek długi wobec tej instytucji nie otrzyma zasiłku chorobowego czy opiekuńczego, dopóki ich nie ureguluje. Zaległości płatnicze wobec ZUS czy US to także koszty związane z wezwaniami do zapłaty, brak możliwości udziału w przetargach, brak możliwości korzystania z ulg dla przedsiębiorców itd. Jeśli jesteśmy dłużnikami tych instytucji musimy także liczyć się z tym, że nasza firma pojawi się w rejestrach dłużników, a w skrajnych przypadkach firmowy majątek może zostać zajęty.

Co ważne, zadłużenie wobec ZUS czy US należy sprawdzać samodzielnie. W większości przypadków ani ZUS ani US nie informuje bowiem o powstaniu zaległości.

Kredyt celowy a kredyt gotówkowy – czym się różnią?

Zasadnicza różnica pomiędzy kredytem celowym a kredytem gotówkowym polega na tym, że ten pierwszy jak już wspomnieliśmy, należy przeznaczyć na określony we wniosku kredytowym cel. Z kolei kredyt gotówkowy możemy dowolnie spożytkować i nie musimy informować banku o tym, na co potrzebujemy środków pieniężnych.

Ponadto, niewątpliwą przewagą kredytów celowych nad kredytami gotówkowymi jest to, że te pierwsze są po prostu tańsze, co wynika z tego, że stanowią mniejsze ryzyko dla kredytodawcy, stąd też ci mogą zaoferować nam mniejsze oprocentowanie takiego kredytu. Niższe oprocentowanie przekłada się natomiast na niższy całkowity koszt kredytu i na wyższą kwotę, o którą możemy się w ramach takiego kredytu ubiegać.

Kredyt celowy hipoteczny

Jak już wspomnieliśmy kredytem celowym będzie nie tylko kredyt ratalny czy konsolidacyjny, lecz także kredyt hipoteczny. Ten bowiem również przeznaczany jest na z góry określony cel, który mamy obowiązek wskazać we wniosku kredytowym. W sytuacji, w której spożytkowalibyśmy pochodzące z kredytu środki niezgodnie z pierwotną deklaracją, bank będzie miał prawo wezwać nas do natychmiastowej spłaty zobowiązania i obciążyć wszystkimi, związanymi z tym kosztami.

Kredyt hipoteczny celowy podobnie jak sam kredyt celowy zazwyczaj również wiąże się z niższym oprocentowaniem niż tradycyjny kredyt gotówkowy, bowiem zabezpieczenie kredytu stanowi prawomocny wpis do hipoteki. Takie rozwiązanie z punktu widzenia banku zdecydowanie zmniejsza ryzyko związane z udzieleniem kredytu.

Kredyt celowy – jak go uzyskać?

Podstawowym warunkiem jaki musimy spełnić, by ubiegać się o kredyt celowy jest udokumentowanie wydatków (np. dostarczając fakturę lub rachunek), które dzięki niemu zrealizujemy. Tym samym, kredyt celowy, to doskonałe rozwiązanie dla tych osób, które wiedzą na co potrzebują środków finansowych, a swoje wydatki są w stanie „potwierdzić”. Jeśli tylko jesteśmy w stanie dostarczyć do banku rachunek lub fakturę to warto to zrobić, bowiem wówczas bank chętniej udzieli nam kredytu na wyższą kwotę.

Co do zasady o kredyt celowy, ubiegamy się prawie tak samo, jak o kredyt gotówkowy. Różnicę stanowi tutaj to, ile formalności będziemy musieli dopełnić, by taki kredyt otrzymać. Poza samym złożeniem wniosku kredytowego i dokumentów potwierdzających naszą zdolność kredytową (czyli to, że będzie nas stać na spłatę kredytu) musimy dostarczyć do banku również dokumenty związane z kredytowanym przedmiotem czy usługą.

To, jak spłacamy oba zobowiązania również zbytnio się nie różni. Podobnie jak przy „tradycyjnym” kredycie, tak i przy kredycie celowym, spłata długu odbywa się w miesięcznych, z góry ustalonych ratach, których wysokość znajdziemy w harmonogramie spłaty.

Jakie są koszty kredytu celowego?

Całkowity koszt kredytu celowego jest zazwyczaj niższy niż tradycyjnego kredytu gotówkowego. Jeśli ubiegamy się o kredyt celowy, to musimy liczyć się z takimi kosztami jak:

  • Odsetki;
  • Prowizja – bank naliczy ją sobie za sam fakt udzielenia nam kredytu;
  • Koszty związane z ustanowieniem zabezpieczenia kredytu;
  • Koszty związane z ewentualnym ubezpieczeniem zobowiązania.

Warto wiedzieć, że podobnie jak przy kredycie hipotecznym, tak i przy kredycie celowym, zabezpieczenie kredytu może stanowić:

  • Hipoteka ustanowiona na nieruchomości;
  • Ubezpieczenie kredytu;
  • Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej;
  • Poręczenie cywilne itd.

To, jaka dokładnie forma zabezpieczenia będzie mieć zastosowanie, zależy od banku, w którym ubiegamy się o kredyt.

Kredyt celowy. Podsumowanie.

Kredyt celowy to kredyt, który wymaga dokładnego sprecyzowania celu na jaki go zaciągamy. Kredyt celowy możemy przeznaczyć na remont domu czy mieszkania, zakup sprzętu RTV czy AGD, na zakup zarówno nowych, jak i używanych środków transportu czy wyposażenia firmowego. Ten rodzaj zobowiązania sprawdzi się wówczas, gdy dokładnie wiemy na co chcemy przeznaczyć pieniądze pochodzące z kredytu i jesteśmy w stanie to udokumentować. Dzięki temu możemy liczyć na niższe oprocentowanie kredytu, dłuższy okres kredytowania i na wyższą kwotę samego zobowiązania.

« Powrót do artykułów