« Powrót do artykułów

Czy sprawdzać pracowników w mediach społecznościowych?

Czy sprawdzać pracowników w mediach społecznościowych?

Podejście do sprawdzania pracowników w mediach społecznościowych jest bardzo różne w poszczególnych firmach. Istnienie również spór pomiędzy ekspertami czy sprawdzanie informacji o kandydatach do pracy za pośrednictwem mediów społecznościowych jest czy nie...

Podejście do sprawdzania pracowników w mediach społecznościowych jest bardzo różne w poszczególnych firmach. Istnienie również spór pomiędzy ekspertami czy sprawdzanie informacji o kandydatach do pracy za pośrednictwem mediów społecznościowych jest czy nie jest niezgodne z prawem. Dotyczy to przede wszystkim oceny tego, czy sprawdzanie takich informacji nie jest grodzeniem w prywatność kandydata do pracy.

W wielu korporacjach międzynarodowych sprawdzanie kandydatów do pracy za pośrednictwem mediów społecznościowych nie jest niczym wyjątkowy. Dotyczy to oczywiście ogólnie dostępnych informacji w Internecie, które są publicznie dostępne. Sprawdzanie w ten sposób pracowników ma na celu między innymi dokonanie oceny czy pracownik pasuje do kultury organizacyjnej firmy.

Jeśli chodzi o sprawdzanie pracowników w zakresie ich poglądów wyrażanych za pośrednictwem Internetu w mediach społecznościowych trzeba brać pod uwagę, że udowodnienie sprawdzania takich informacji przez kandydata w sądzie może wiązać się z uznaniem, że pracodawca dyskryminował kandydata ze względu na poglądy. Należy brać pod uwagę, że dyskryminowanie kandydatów ze względu na płeć, rasę, światopogląd jest zakazane prawnie. Jednak media społecznościowe sprawdzane są przez pracodawców w celu między innymi potwierdzenia informacji prezentowanych przez pracownika w CV.

Czy warto sprawdzać pracowników w mediach społecznościowych?

Zanim podejmie się działania mające na celu sprawdzenie pracowników w mediach społecznościowych warto przemyśleć, czy przynosi to jakieś korzyści. Gdy tworzy się zespół pracowników mających charakteryzować się określonymi cechami wówczas sprawdzenie informacji za pośrednictwem mediów społecznościowych może być ułatwieniem w zakresie oceny predyspozycji kandydata do pracy w tworzonym zespole. Przy tworzeniu zespołu wyselekcjonowanie grupy pracowników, którzy są w stanie odpowiednio wspólnie funkcjonować nie jest wcale łatwe. Jednocześnie przekłada się to między innymi na skuteczność w zakresie realizowania wyznaczonych zespołowi zadań.

Gdy zamierza się sprawdzić kandydata do pracy w mediach społecznościowych by określić jego poglądy to wówczas warto rozważyć, czy firma zamierza podejmować działania mające na celu selekcjonowanie pracowników pod kątem poglądów. Należy brać pod uwagę, że jednym z wyznaczników profesjonalizmu jest selekcjonowanie kandydatów pod kątem merytorycznym czy posiadanych kompetencji. Takie podejście pozwala na zapewnienie wyboru kandydatów do pracy, którzy są w stanie zapewnić efektywność pracy czy zwiększanie wartości zasobu ludzkiego firmy.

Kontrowersyjni kandydaci do pracy

Jednym z powodów sprawdzania kandydatów do pracy w mediach społecznościowych jest chęć unikania przez firmy zatrudniania osób, które mogły podejmować kontrowersyjne działania. Szczególnie duże, międzynarodowe korporacje starają się unikać wszelkiego rodzaju kontrowersji, które mogłyby budować negatywny wizerunek firmy. Należy jednak brać pod uwagę, że problemy mogą dotykać jedynie kandydatów do pracy na stanowiskach pracy, które są wystawione na ocenę opinii publicznej, klientów.

« Powrót do artykułów