« Powrót do artykułów

Co to jest manko?

Co to jest manko?

Gdy praca wykonywana jest na kasie lub przy obsłudze towaru może dochodzić do sytuacji powstania manka. Jest to sytuacja, w której w kasie czy na magazynie powstaje przy rozliczeniu niedobór środków finansowych lub towarów w stosunku do ilości środków fina...

Gdy praca wykonywana jest na kasie lub przy obsłudze towaru może dochodzić do sytuacji powstania manka. Jest to sytuacja, w której w kasie czy na magazynie powstaje przy rozliczeniu niedobór środków finansowych lub towarów w stosunku do ilości środków finansowych lub towarów przy remanencie czy przy otwieraniu kasy. Manko może wiązać się z koniecznością dopłaty ze strony pracownika brakujących środków finansowych czy wyrównania strat w towarze.

W pracy w magazynie czy na kasie może dochodzić do sytuacji, w której powstaje zarówno manko jak też superata. Manko to sytuacja, w której utarg jest niższy niż wynikałoby to z ilości sprzedanego towaru. Natomiast superata to sytuacja, w której utarty jest wyższy, niż wynikałoby to z ilości sprzedanego towaru. Zarówno manko a także superata mogą występować również w magazynach, gdzie wydawany jest towar. Dla pracowników manko może wiązać się z koniecznością dopłacenia środków finansowych lub obniżenia wypłaty w celu wyrównania manka. Dotyczy to tych pracowników, którzy mają podpisaną umowę o odpowiedzialności za mienie powierzone.

W jakich przedsiębiorstwach pojawia się odpowiedzialność za mienie?

Nie we wszystkich firmach możliwe jest wprowadzenia przez pracodawcę odpowiedzialności za powierzone mienie. Dotyczy to między innymi takich firm, które nie mają odpowiednio zabezpieczonego miejsca, gdzie przechowywany jest towar. W magazynach pojawiają się umowy o współdzielonej odpowiedzialności za powierzone mienie, które podpisywane są przez wszystkich pracowników. Wówczas bardzo ważne jest by pracodawca był w stanie zapewnić odpowiednie zabezpieczenie miejsca przechowywania towaru, gdzie dostęp do towaru powinien być zapewniony jedynie dla pracowników, którzy mają odpowiedzialność za mienie. Gdy pojawi się w takiej sytuacji manko w wydanym towarze pracownicy są współodpowiedzialni za taką stratę. W magazynach takie sytuacje pojawiają się podczas wykonywania remanentów, gdy powstaje różnica pomiędzy ilością poszczególnych towarów ustalonych przy poprzednim remanencie w stosunku do danego remanentu.

Manko przy pracy na kasie

Gdy wykonywana jest praca na kasie odpowiedzialność za powierzone mienie dotyczy gotówki znajdującej się w kasie. Jednak taka odpowiedzialność dotycząca zarówno kasy a także towaru w przypadku odpowiedzialności współdzielonej przez pracowników nie może dotyczyć w przypadku sklepów tych, które zatrudniają więcej niż dwudziestu czterech pracowników. W supermarketach i hipermarketach, które zatrudniają więcej niż dwudziestu czterech pracowników manko uznawane jest za stratę w ramach prowadzonej działalności handlowej a co za tym idzie nie jest obciążeniem finansowym dla pracowników. Wynika to braku możliwości ustalenia odpowiedzialności za powierzone mienie przy tak dużej liczbie pracowników. Przy każdym rodzaju manka zakładane jest również, że pracownik odpowiada za mienie jedynie w przypadku, gdy jest to mienie, nad którym jest on w stanie sprawować nadzór bezpośredni. W ramach pracy na kasie dochodzi natomiast przy odpowiedzialności za mienie obowiązuje zasada winy domniemanej.

« Powrót do artykułów